EUROPA WOBEC ROSNĄCYCH NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH, RADYKALIZMÓW I ZAGROŻEŃ GEOPOLITYCZNYCH

SOPOT | 30 września - 2 października 2015
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
Newsletter

Rekomendacje EFNI

Każda edycja Europejskiego Forum Nowych Idei przynosi nowe wnioski i pomysły na uzdrowienie europejskiej gospodarki oraz ożywienie procesu integracji. Nowe idee, efekt wielogodzinnych debat liderów biznesu i ekspertów, przekazywane są następnie politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej w postaci Rekomendacji EFNI.

Odnoszą się one do najważniejszych problemów Unii Europejskiej, często wyprzedzając pomysły i projekty zgłaszane w Brukseli. Postulaty biznesu wybrzmiewają coraz głośniej, stanowiąc istotną inspirację dla władz UE oraz państw członkowskich.

 

Pobierz broszurę Rekomendacje EFNI 2015

 

Rekomendacje EFNI 2015 w podziale branżowo-problemowym:

Energetyka/ Klimat

Transport

Wyzwania cyfrowe

Media

Wyzwania dla Europy

Wyzwania XXI wieku

 

Archiwalne wydania Rekomendacji EFNI

Rekomendacje EFNI 2014

Rekomendacje EFNI 2013

Rekomendacje EFNI 2012

Rekomendacje EFNI 2011