EUROPA WOBEC ROSNĄCYCH NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH, RADYKALIZMÓW I ZAGROŻEŃ GEOPOLITYCZNYCH

SOPOT | 30 września - 2 października 2015
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
Newsletter

Rada programowa

Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego Europejskiego Forum Nowych Idei czuwa 35 członków Rady Programowej EFNI. W jej skład wchodzą wybitne osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach, liderzy kształtujący przyszłość Polski i Europy. Pomagają nam oni w dostrzeganiu najważniejszych wyzwań stojących przed europejską gospodarką i wspierają w określaniu kierunków rozwoju Forum oraz wyborze tematów poszczególnych edycji.

 

WIKTOR ASKANAS, Professor Emeritus Uniwersytetu New Brunswick

JAN KRZYSZTOF BIELECKI, przewodniczący Rady Partnerów EY Poland

HENRYKA BOCHNIARZ, prezydent Konfederacji Lewiatan

MICHAŁ BONI, europoseł

MAŁGORZATA BONIKOWSKA, partner zarządzający THINKTANK

ADAM BUDNIKOWSKI, b. rektor Szkoły Głównej Handlowej

PIOTR BURAS, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych

JERZY BUZEK, przewodniczący Rady Programowej EFNI, przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim

KATARZYNA CHAŁASIŃSKA-MACUKOW, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego

MAGDALENA FIKUS, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

PIOTR GULCZYŃSKI, prezes Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się

JERZY HAUSNER, członek Rady Polityki Pieniężnej

DANUTA HÜBNER, przewodnicząca komisji ds. konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim

JANUSZ JASIŃSKI, członek zarządu Konfederacji Lewiatan

LESZEK JAŻDŻEWSKI, redaktor naczelny LIBERTÉ!

KATARZYNA KACPERCZYK, podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej, MSZ

ŁUKASZ KALINOWSKI, prezes zarządu, dyrektor generalny MetLife

TERESA KAMIŃSKA, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

JACEK KARNOWSKI, prezydent miasta Sopot

MICHAŁ KLEIBER, profesor, Polska Akademia Nauk; Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

ANDRZEJ KLESYK, prezes zarządu PZU

ANDRZEJ KOŹMIŃSKI, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

JACEK KRAWIEC, prezes zarządu PKN ORLEN

JANUSZ LEWANDOWSKI, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP, europoseł

ANDRZEJ LUBOWSKI, ekonomista, pisarz

EMMA MARCEGAGLIA, prezydent BUSINESSEUROPE

LESZEK PAWŁOWICZ, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

PAWEŁ POTOROCZYN, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

WOJCIECH PRZYBYLSKI, redaktor naczelny Res Publica

GESINE SCHWAN, rektor Humboldt-Viadrina School of Governance

TOMASZ SIELICKI, przewodniczący rady nadzorczej Sygnity SA

SŁAWOMIR S. SIKORA, prezes zarządu Citi Handlowy

ALEKSANDER SMOLAR, prezes Fundacji im. Stefana Batorego

PIOTR SOYKA, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

MAŁGORZATA STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan

BEATA STELMACH, dyrektor generalna General Electric na Polskę i kraje bałtyckie

WOJCIECH SZPIL, prezes zarządu Totalizatora Sportowego

MAGDALENA ŚRODA, filozofka, etyczka, Uniwersytet Warszawski

KAROLINA WIGURA, szefowa działu politycznego Kultury Liberalnej

MACIEJ WITUCKI, prezes rady nadzorczej Orange Polska