EUROPA WOBEC ROSNĄCYCH NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH, RADYKALIZMÓW I ZAGROŻEŃ GEOPOLITYCZNYCH

SOPOT | 30 września - 2 października 2015
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
Newsletter

Partnerzy merytoryczni

Nad koncepcją i kształtem EFNI pracują z nami:

Ashoka

Wikipedię wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. Slow food wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. Couchsurfing wymyślił członek Ashoki Casey Fenton. Ubiegłoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Kailash Satyarthi, jest członkiem Ashoki od 1993 roku.  Na spotkaniu zorganizowanym w Berlinie Kailash powiedział: „Spotkanie z członkami Ashoki jest jak powrót do domu”. Jesteśmy międzynarodową organizacją pozarządową, która wyszukuje i wspiera innowatorów społecznych. Budujemy ekosystem, dzięki któremu poszerzamy zakres ich oddziaływania i generujemy prawdziwą zmianę społeczną. Nasi członkowie systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość.

Więcej informacji: http://poland.ashoka.org/

Na zdjęciu: Agata Stafiej-Bartosik – dyrektor  Ashoki w Polsce


Aspen Institute Prague

Kreatywność wywodzi się z różnorodności. Różnorodność rodzi innowacje. Dlatego w naszej działalności stosujemy zasadę interdyscyplinarności. By dokonać pozytywnych zmian i podważyć stereotypy skłaniamy do dialogu urzędników, sportowców i naukowców; a polityków konfrontujemy z artystami. Zgodnie z metodą sokratyczną, w trakcie naszych warsztatów i spotkań prowokujemy ich uczestników do zejścia z utartych ścieżek i zakwestionowania znanych twierdzeń. Dlatego, wraz z innymi filiami Aspen Institute,  stanowimy platformę do wymiany nowych pomysłów i szukania rozwiązań aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych.

Więcej informacji: http://www.aspeninstitute.cz/en/

Na zdjęciu: Wydarzenia organizowane przez Aspen Institute są okazją do spotkań i interakcji ludzi reprezentujących różne kultury, narodowości i dyscypliny intelektualne.


Centrum Stosunków Międzynarodowych

Świat jest globalny. Jednak ludzkie myślenie wciąż nie. Robimy wszystko, aby ci, którzy świata nie znają lub znają go z przeszłości, poczuli się w nim dziś pewniej. I by rozumieli, co może przynieść jutro. Stosunki między narodami są podobne do relacji między ludźmi, bo przecież są przez nich określane przez ludzi. Szukamy kluczy do ich map mentalnych, bo one wpływają na mapy kontynentów. Doktryny w polityce zagranicznej określa nie tylko geopolityka.

Więcej informacji: http://csm.org.pl/pl/

Na zdjęciu: dr Małgorzata Bonikowska – Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych


demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej

Europa ponownie redefiniuje swoją przyszłość. Jej  wyzwaniem nie jest już tylko odpowiedź na wielowymiarowy kryzys. To, co przesądzi o jej dobrobycie, żywotności i sile na lata, to umiejętność dostosowania się do nowych realiów politycznych, społeczno-ekonomicznych i bezpieczeństwa zmieniającego się otoczenia międzynarodowego. demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej jest ośrodkiem zaangażowanym w formułowanie odpowiedzi na wyzwania i zmiany, jakie czekają Polskę i Europę w przyszłości.

Więcej informacji: http://www.demoseuropa.eu/

Na zdjęciu: Krzysztof Blusz – Prezes demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej


Europejska Rada Stosunków Zagranicznych

Dynamika zmian w dzisiejszych czasach jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Globalny porządek, jaki do tej pory znaliśmy, ulega przeobrażeniu na naszych oczach. Zachód nie stanowi jedynego ośrodka, który nadaje ton i wskazuje kierunki rozwoju. Europejczycy muszą ze sobą współpracować, zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i w relacjach z innymi. ECFR wspiera rozwój wspólnej polityki zagranicznej Europy opartej na podzielanych wartościach i wizji. Podejmujemy trudne dyskusje o miejscu naszego kontynentu w zglobalizowanym świecie oraz promujemy proeuropejskie postawy wśród elit politycznych i biznesowych poszczególnych krajów UE.

Więcej informacji: http://www.ecfr.eu

Na zdjęciu: Piotr Buras – Dyrektor Warszawskiego Biura ECFR


Instytut Spraw Publicznych

Jest wiele pomysłów na Polskę.  Jednak nie wszystkie z nich mogą zostać przekute w praktyczne rozwiązania służące państwu i obywatelom. Potrzebna jest chwila namysłu, wszechstronna wiedza i rzetelna diagnoza rzeczywistości, żeby ideom nadać kształt konkretnych działań. To właśnie robimy. Od 20 lat jesteśmy  pomostem pomiędzy światem akademickim i światem polityki. Korzystamy z naukowych metod badawczych, ale naszej aktywności nie sprowadzamy do zbierania statystyk i analizy danych. Prowadzimy dialog, nazywamy zjawiska, opisujemy procesy. Dostrzegamy zależności i wskazujemy propozycje zmian. Tworzymy wiedzę, która pozwala kształtować przyszłość Polski i Europy.

Więcej informacji: http://www.isp.org.pl/

Na zdjęciu: Zespół Instytutu Spraw Publicznych


Polityka Insight

Funkcjonujemy w ciągłym szumie informacyjnym. W Polityce Insight wyławiamy z niego to, co najważniejsze i wyciągamy istotne wnioski. Jesteśmy zespołem ekspertów, łączącym kompetencje z obszarów gospodarki, polityki, prawa, makroekonomii, spraw europejskich, bezpieczeństwa międzynarodowego i spraw społecznych. Zamiast po prostu opisywać, analizujemy – szukamy przyczyn, implikacji, zależności i interesów. Wyświetlamy możliwe scenariusze, oceniamy rozwiązania, wskazujemy szanse i ryzyka. Pracujemy z danymi i tworzymy zaawansowane raporty na zlecenie. Naszym klientom dostarczamy wiedzę, która pomaga podejmować decyzje.

Więcej informacji: http://politykainsight.pl

Na zdjęciu: Wawrzyniec Smoczyński, Dyrektor Zarządzający, Polityka Insight


Res Publica

Światem rządzą idee. Zajmujemy się tymi, które określają kształt jutra. Do dyskusji zapraszamy każdego bez względu na różnice zdań. Idee mają konsekwencje praktyczne. Rzetelna debata o nich jest podstawą inkluzywnych praw, a uproszczenia są z gruntu wykluczające. Dlatego od trzech pokoleń nadajemy ton w sporze o republikę. Inspirujemy do działania, prowokujemy debaty, podważamy przesądy. Bo Res Publica daje do myślenia.

Więcej informacji: http://publica.pl/

Na zdjęciu:  Wojciech Przybylski – redaktor naczelny, Res Publica Nowa


ThinkTank

XXI wiek będzie epoką dialogu. Podział na rządzących i rządzonych odchodzi do lamusa, ustępując poszukiwaniom systemu, opartego na współdecydowaniu i powszechnej partycypacji w życiu społecznym. Chcemy go współtworzyć. Pomagamy budować mosty między środowiskami, które rozumieją się słabo lub wcale. Inspirujemy publiczną debatę i zachęcamy do dialogu. Promujemy rzetelną wiedzę, która umożliwia zmiany.

Więcej informacji: http://mttp.pl/

Na zdjęciu:  Małgorzata Bonikowska i Paweł Rabiej – partnerzy, ThinkTank


Global Compact w Polsce - Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact

Standardy ONZ to coś więcej niż uzgodnione międzynarodowe kierunki działań. Obecnie w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata i coraz       poważniejszych problemów, to konieczność. Global Compact w Polsce definiuje swoją rolę nie tylko jako pomost pomiędzy biznesem, rządem, samorządem, nauką i społeczeństwem, ale przede wszystkim jako strażnika i propagatora najwyższych standardów oraz innowacyjnych rozwiązań, które Polskę mogą zmienić na lepsze.

Więcej informacji: http://ungc.org.pl/

Na zdjęciu: Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce