EUROPA WOBEC ROSNĄCYCH NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH, RADYKALIZMÓW I ZAGROŻEŃ GEOPOLITYCZNYCH

SOPOT | 30 września - 2 października 2015
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
Newsletter

Kontakt dla partnerów

W gronie Partnerów EFNI znajdują się polskie i międzynarodowe firmy, organizacje i instytucje.

Współpraca z EFNI stawia Partnerów w gronie najbardziej nowoczesnych, otwartych na otoczenie firm, które zabierając głos w międzynarodowej dyskusji o przyszłości Europy i świata, wpływają jednocześnie na kierunki rozwoju gospodarki.

Firmy zainteresowane partnerstwem prosimy o kontakt z Dorotą Zawadzka.

Zawadzka Dorota

 

 

Dorota Zawadzka
Head of Marketing, PR and Partner Relations

E:dzawadzka(at)konfederacjalewiatan.pl
T: +48 22 55 99 942
M: +48 660 425 839