EUROPA WOBEC ROSNĄCYCH NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH, RADYKALIZMÓW I ZAGROŻEŃ GEOPOLITYCZNYCH

SOPOT | 30 września - 2 października 2015
TwitterFacebookLinkedinYoutube
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag
Newsletter

Kontakt dla mediów

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych tematyką EFNI lub udziałem w Forum prosimy o kontakt z biurem prasowym Forum:

Magda Słodownik Magdalena Słodownik
PR Manager

E: mslodownik(at)konfederacjalewiatan.pl
T: + 48 22 55 99 937
M: + 48 660 42 60 09